taxaties

Het kan noodzakelijk zijn een taxatie van een kunstwerk te laten opmaken. Een specifiek taxatierapport, opgesteld door een gecertificeerd deskundige, wordt door een verzekeringsmaatschappij geaccepteerd. Bij verlies, diefstal of schade zal de in het taxatierapport vermelde verzekerings-vervangingswaarde in principe worden uitgekeerd. Uiteraard kan een taxatierapport ook van nut zijn bij overlijden en de verdeling van een inboedel.