kunsthistorisch onderzoek

Een kunstwerk kan kunsthistorisch van -grote- waarde zijn. Deze kunsthistorische waarde kan weer van invloed zijn op de taxatiewaarde voor de verzekering en eventuele aankoop-  of verkoopacties van een kunstwerk. Ik doe nationaal en internationaal onderzoek in archieven en bibliotheken (in Nederland bijvoorbeeld het RKD – Rijks Kunsthistorisch Documentatiecentrum / Den Haag ) naar de kunsthistorie van een kunstwerk en ik doe hiervan in een rapport verslag. Indien noodzakelijk wordt een onderwerp tot op het bot gefileerd.