conditie-rapport

De waarde van een kunstwerk hangt samen met de conditie waarin het verkeert. Het kan noodzakelijk zijn om de conditie van hoogwaardige en kostbare kunstwerken in kaart te brengen en indien noodzakelijk verbeteracties cq. restauraties te laten uitvoeren. Voor wat betreft restauraties werken we samen met geregistreerde  en vakkundige  restaurateurs, lid van de Nederlandse vakvereniging van restauratoren.